none capitalize lowercase uppercase
Line through Line through Line through Line through
One initial capital One initial capital One initial capital One initial capital
all in lower all in lower all in lower all in lower
ALL IN UPPER ALL IN UPPER ALL IN UPPER ALL IN UPPER
?all in lower ?all in lower ?all in lower ?all in lower
?ALL IN UPPER ?ALL IN UPPER ?ALL IN UPPER ?ALL IN UPPER
? ? ? ?
M M M M
m m m m
ß ß ß ß
ßaß ßaß ßaß ßaß
Σßaß Σßaß Σßaß Σßaß
Σ Σ Σ Σ
öö öö öö öö
“öö” “öö” “öö” “öö”

One initial capitalOne initial capitalOne initial capitalOne initial capital

all in lowerall in lowerall in lowerall in lower

ALL IN UPPERALL IN UPPERALL IN UPPERALL IN UPPER

?all in lower?all in lower?all in lower?all in lower

?ALL IN UPPER?ALL IN UPPER?ALL IN UPPER?ALL IN UPPER

????

MMMM

mmmm

ßßßß

ßaßßaßßaßßaß

ΣßaßΣßaßΣßaßΣßaß

ΣΣΣΣ

öööööööö

“öö”“öö”“öö”“öö”